”F5 Diaspora internship program”

Asociaţia Naţională a Companilor din Domeniul TIC și Biroul Relații cu Diaspora anunţă deschiderea perioadei de aplicare pentru Programul de Stagiere în companiile TIC (Tehnologia Informației și Comunicațiilor).
 Programul de stagiere F5 își propune plasarea tinerilor care își fac studiile în afara țării în cadrul companiilor TIC din Moldova pentru un stagiu cu durata unei luni, cu posibilitatea de extindere.Participând la F5, studenții dezvoltă importante abilități practice, dobândind cunoștințe tehnice, învățând să lucreze în echipă și îmbunătățindu-și capacitățile de comunicare. Companiile participante au ocazia să cunoască tineri talentați, care pot deveni potențiali angajați după finalizarea studiilor.

Direcţiile pentru stagiere vor fi: Testare, Dezvoltare Software, Mentenanța Calculatoarelor, Administrarea rețelelor, Design grafic și web.

Durata stagierii: 30 de zile, cu posibilitatea extinderii.
În program vor fi încadraţi 30 până la 50 de tineri
Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne scrieț la adresa: miliev@ict.md
 
Cum îți spune? *

 
Bună, {{answer_HDGG}}. Ce vârstă ai? *

 
În ce țară locuiești la moment? *

 
Unde îți faci studiile? *

 
Ce specialitate ai? *

 
{{answer_HDGG}}, cum îți apreciezi cunoștințele și experiențele acumulate până-n prezent? *


 
Cum îți apreciezi nivelul de creativitate și abilitatea de a găsi soluții inovative? *


 
Ce ne poți spune despre abilitatea de a lucra operativ? *


 
Care este motivația ta pentru acest progam de stagii, {{answer_HDGG}}?

(minim 300 de cuvinte)
 
Ce cursuri adiționale ai urmat?

 
Ai mai beneficiat de stagii de practică anterior? *

     
 
Unde ai mai efectuat stagii de practică?

 
Ți-ai dori să te întorci în Moldova și să angajezi într-o companie acasă? *

     
Thanks for completing this typeform
Now create your own — it's free, easy & beautiful
Create a <strong>typeform</strong>
Powered by Typeform